Doručenie zdarma od 47,00 €
Doprava v 72H
Návrat na 30 dní
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVPre spoločnosť ESPIR sp. z o.o. je veľmi důležitá ochrana osobných údajov a chceme pri spracovávaní Vašich súkromných dát zachovávať otvorenosť a transparentnosť.
Preto máme zavedené podmienky, v ktorých stanovujeme, akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracované a chránené.

Kto kontroluje Vaše osobné údaje?

Kontrolu osobných údajov, ktoré nám dávate vykonáva, a zodpovednosť za Vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov o ochrane dát nesie, spoločnosť ESPIR sp. z o.o.

ESPIR sp. z o.o.
Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46,
18-100 Łapy
Poland
NIP 575-183-64-40
REGON 240826493


Kde máme Vaše osobné údaje uložené?

Údaje, ktoré od Vás zbierame, sú uložené v európskom hospodárskom priestore (EHP), ale môžu byť taktiež odovzdávané a spracovávané v zemi mimo EHP. Akýkoľvek takýto prenos Vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade prenosu mimo EHP spoločnosť ESPIR sp. z o.o. používá ako ochranné opatrenia Standardní smluvní doložky a Štít EU–USA na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield Framework“) pre krajiny bez rozhodnutia európskej komisie o primeranosti.

Aký je právny základ spracovania?

V prípade každého jednotlivého spracovania osobných údajov, ktoré od Vás zbierame, Vás informujeme či je poskytnutie osobných údajov dané zákonom, vyžaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy, či je povinné osobné údaje poskytnúť a aké sú prípadné dôsledky, ak sa rozhodnete údaje neposkytnúť.

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchováváme. Môžete kontaktovať Zákaznický servis, ktorý Vám pošle Vaše osobné údaje e-mailom. Kedykoľvek spoločnosť ESPIR sp. z o.o. spracováva Vaše osobné údaje automatizovaným spôsobom na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy, máte právo na kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktorý bude doručený Vám alebo inej osobe. To výhradne zahŕňa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu:

Máte právo požadovať opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú správne, máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak máte účet u ESPIR sp. z o.o. môžete svoje osobné údaje upraviť v rámci svojho účtu na členských stránkach.

Právo na vymazanie:
Máte právo na zmazanie akýchkoľvek osobných údajov spracovaných spoločnosťou ESPIR sp. z o.o. kedykoľvek s výnimkou týchto situácií máte otvorenú požiadavku u Zákazníckeho servisu máte nedokončenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná čiastočne máte u spoločnosti ESPIR sp. z o.o. nevyrovnaný dlh, bez ohľadu na platobnú metódu ste podozrivý zo zneužitia našich služieb alebo ste ich v posledných čtyroch rokoch zneužili Váš dlh bol v posledných troch rokoch predaný tretej strane, v prípade úmrtia zákazníka sa jedná o jeden rok v posledných troch mesiacoch Vám bola zamietnutá žiadosť o úver ak ste vykonali akýkoľvek nákup, ponecháme si Vaše osobné údaje spojené s Vašou transakciou pre účely účtovníctva

Vaše právo na napadnutie spracovania na základe legitímneho záujmu:

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Na základe legitímneho záujmu spoločnosti ESPIR sp. z o.o. nebudú tieto osobné údaje ďalej spracovávané, pokiaľ spoločnosť nepreukáže legitímny dôvod tohto spracovania, ktorý má prednosť pred Vaším záujmom a právami, alebo s ohľadom na právne nároky.

Vaše právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu:

Máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu vrátane prípadov profilovania analýz pre účely priameho marketingu.
Svoju požiadavku na vylúčenie z priameho marketingu môžete vykonať týmito cestami:

  • na základe postupu podľa pokynov uvedených v každom marketingovom e-maily

  • zmenou nastavenia Vášho účtu sk.ombre.comPrávo na obmedzenie:

Máte právo požiadať ESPIR sp. z o.o. o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za týchto okolností:

  • ak vznesiete námietku proti spracovaniu na základe legitímneho záujmu ESPIR sp. z o.o., spoločnosť ESPIR sp. z o.o. obmedzí všetky spracovania takýchto údajov, než dôjde k overeniu legitimity záujmu.

  • ak máte za to, že sú Vaše osobné údaje nesprávne, musí ESPIR sp. z o.o. obmedziť všetky spracovávania takýchto údajov, než dôjde k overeniu presnosti osobných údajov

  • ak je spracovanie nezákonné, môžete napadnúť vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používanie Vašich osobných údajov

  • pokiaľ ESPIR sp. z o.o. osobné údaje už nepotrebuje, ale požadujú sa pri obhajobe právnych nárokov.Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sú Vám k dispozícií špecializovaní zamestnanci zákazníckeho servisu zodpovední za vybavovanie Vašich požiadavkov v súvislosti s Vašimi vyššie uvedenými právami. Týchto špecializovaných zamestnancov môžete kedykoľvek kontaktovať na info@sk.ombre.com

Poverenec pre ochranu osobných údajov:

Pre zaistenie súvislého spracovania Vašich osobných údajov priamim, presným a zákonným spôsobom sme menovali poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete kontaktovať na info@sk.ombre.com s predmetom emailu v tvare DPO (Data Protection Officer). Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Ak máte za to, že spoločnosť ESPIR sp. z o.o. spracováva Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás kontaktovať. Rovnako máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov:

Môže vyvstať potreba aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícií na našich webových stránkach. Informujeme Vás o akýchkoľvek materiálnych zmenách v rámci Zásad ochrany osobných údajov, ako napríklad o účele užívania Vašich osobných údajov, o identite kontrolora či o Vašich právach.
IdoSell Trusted Reviews
4.71 / 5.00 3401 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-14
Spokojnosť
2024-06-04
Paradicka
pixel