Doručenie zdarma od 47,00 €
Doprava v 72H
Návrat na 30 dní
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

PODMIENKY AKCIE "10 % ZA PRIHLÁSENIE SA K ODBERU NOVINIEK"

Tieto pravidlá stanovujú pravidlá fungovania, podmienky, ako aj rozsah a reklamačný poriadok akcie "10 % za predplatné Newslettera" (ďalej len "Akcia"), pravidlá používania a práva osôb zúčastnených na Akcii, ako aj povinnosti Organizátora


§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Propagačnú ponuku organizujú Łukasz Gromotowicz a Michał Gromotowicz, ktorí konajú pod názvom je ESPIR sp. z o.o., 46 Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego, 18-100 Łapy, NIP 575-183-64-40 (ďalej len "Organizátor").
2. Akcia sa uskutočňuje v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese sk.ombre.com (ďalej len "internetový obchod").
3. Účastníkom Akcie (ďalej len "Účastník") môže byť osoba, ktorá spĺňa všetky nižšie uvedené podmienky:
a. nie je v aktuálnej databáze e-mailových adries Organizátora, a teda neposkytla Organizátorovi svoju e-mailovú adresu a nedala Organizátorovi súhlas so zasielaním obchodných informácií vrátane newsletterov, informácií o akciách a novinkách na poskytnutú e-mailovú adresu v súlade so zákonom o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002 (úplné znenie: Zbierka zákonov 2020, čiastka 344) pred účasťou v Akcii,
b. sa oboznámil s týmito Pravidlami a súhlasí s nimi,
c. sa prihlásila na odber noviniek Organizátora uvedením svojho mena, e-mailovej adresy a súhlasom so spracovaním osobných údajov,
d. potvrdila odber a získala od Organizátora jedinečný jednorazový zľavový kód (ďalej len "Zľavový kód").
4. Organizátor zašle najneskôr do 3 dní od prihlásenia sa na službu Newsletter zľavový kód na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú zákazník uviedol pri prihlásení sa na službu Newsletter.
5. Platnosť Zľavového kódu je 30 dní od okamihu doručenia Zľavového kódu na e-mailovú adresu Účastníka.

§ 2 Platnosť Zľavového kódu je 30 dní od okamihu doručenia Zľavového kódu na e-mailovú adresu Účastníka.

1. Predmetom Akcie je možnosť Účastníka využiť Akciu spočívajúcu v poskytnutí jednorazového jedinečného Zľavového kódu Účastníkovi, ktorý môže využiť v Internetovom obchode na všetky produkty v ponuke Internetového obchodu, s výnimkou zľavnených produktov, ktoré sú v kategórii "Výpredaj" a "Špeciálna ponuka".
2. Slevový kód snižuje výši původní hrubé prodejní ceny o 10 %
3. Akcia nezahŕňa ani neznižuje prípadné náklady na doručenie výrobku alebo výrobkov zakúpených v rámci Akcie v Internetovom obchode, ktoré znáša Účastník akcie v plnej výške.
4. Akcia je platná od 25.04.2024 až do jej zrušenia. Zrušenie Akcie nemá vplyv na fungovanie Zľavových kódov vydaných počas Akcie.
5. Pre uplatnenie Zľavového kódu je potrebné pred odoslaním Objednávky - v sekcii Nákupný košík - zadať Zľavový kód, ktorý Účastník Akcie obdržal od Organizátora, a stlačiť tlačidlo "Uplatniť kód". Zadanie Zľavového kódu na inom mieste alebo v inom čase neoprávňuje na jeho použitie.
6. Počas trvania Akcie môže každý Účastník Akcie použiť Zľavový kód len raz.
7. Zľava poskytnutá Organizátorom v rámci Akcie sa nevypláca v peniazoch ani sa nevymieňa za iné platobné prostriedky.
8. Účastník Akcie, ktorý nakupuje Produkty v Internetovom obchode, má právo, nie však povinnosť, použiť Zľavový kód.


§ 3. Vrátenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje akcia

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje Akcia, je možné vrátiť do 30 dní od dátumu nákupu za predpokladu, že výrobky nenesú žiadne stopy používania. Ustanovenie o absencii stôp používania uvedené v prvej vete nevylučuje právo spotrebiteľov nakupujúcich na diaľku odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v článku 27 v spojení s článkom 34 ods. 4 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2023, položka 2759).


§ 4. Sťažnosti

1. Všetky sťažnosti týkajúce sa účasti v tejto Akcii je potrebné podať najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia Akcie na poštovú adresu Organizátora alebo na e-mailovú adresu: info@sk.ombre.com s poznámkou "Sťažnosť".
2. Organizátor je povinný na podané reklamácie odpovedať do 14 dní od ich doručenia a informovať Zákazníka písomne na adresu uvedenú v reklamácii alebo e-mailom podľa výberu Zákazníka.


§ 5. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky stanovujú pravidlá Akcie a sú k dispozícii k nahliadnutiu v Internetovom obchode a v sídle Organizátora.
2. Akciu nie je možné kombinovať s inými propagačnými akciami Organizátora.
3. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá a termín tejto Akcie.
4. Zmeny týchto Pravidiel a podmienok sú účinné od okamihu, keď sú zreteľne uvedené a zverejnené v Internetovom obchode. Na zľavové kódy prijaté pred zmenou Pravidiel sa vzťahujú Pravidlá v ich predchádzajúcom znení.
5. V prípade zmeny Pravidiel Organizátor sprístupní konsolidované znenie Pravidiel ich zverejnením v Internetovom obchode.
6. Všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

IdoSell Trusted Reviews
4.71 / 5.00 3401 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-06
ĎAKUJEM
2024-06-05
:)
pixel